Spravovať súhlas

Zamestnanci

Mgr. Janka Tyčiaková

Sestra špecialistka v odbore komunitné ošetovateľstvo,
odborníčka na starostlivosť o dlhodobo chorých a umierajúcich,
absolventka medzinárodného kurzu paliatívnej starostlivosti ELNEC. Pôsobí ako garant pre ošetrovateľsku starostlivosť v domácom prostredí pre túto ADOS.

Prax:
1.8.2020- Tatramedik s.r.o, sestra na ambulancii všeobecného lekára

31.5.2016 - 31.12.2019 Nórsko –domáca ošetrovateľská starostlivosť, sestra na oddelení dlhodobo chorých a umierajúcich

1.2.2013- 31.1.2016 Mudr. Martin Tesák, sestra na ambulancii všeobecného lekára

1.9.2009 - 31.1.2013 NsP Brezno n.o, sestra na OAIMBc. Katarína Tyčiakova

Sestra. Pracuje ako sestra v teréne a zabezpečuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť v domácom prostredí.

Vzdelanie:
UPJŠ v Košiciach 2016-2019, lekárska fakulta, odbor ošetrovateľstvo.


Mgr. Andrea Horňaková

Fyzioterapeut.

Vzdelanie:
2014-2016 Fyzioterapia – magisterské štúdium, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, SZU

2010 - 2012 Fyzioterapia – bakalárske štúdium, Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, SZU

2009 – 2010 Fyzioterapia – bakalárske štúdium, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Piešťany, UCM

2008-2009 Environmentálny manažment, Fakulta prírodných vied, UMB, Banská Bystrica

Doplnkové vzdelanie:
Terapeutické využitie kinesio tapu.
SM systém pri skoliózach, MDT McKenzie, časť A – drieková chrbtica, MDT McKenzie, časť B – hrudná a krčná chrbtica, DNS kurz pre ištruktorov detských športových krúžkov, Kondičný tréner 1.kvalifikačného stupňa Pracovné skúsenosti, Povinná prax v rámci štúdia (NRC, NURCH, ŠLU – Marína, FNsP F.D. Roosevelta, NÚTPCHaHCH, Novamed spol.s.r.o.)

Prax:
2012 Fyzioterapeut, Prírodné jódové kúpele Číž a.s.

2013 Masér, Hotel FIS, Štrbské Pleso

2013 Fyzioterapeut, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota017 Fyzioterapeut, NsP Brezno

2017 Svejan, Bystrianska Jaskyňa, speleoterapia

2019 SZČO, masérske služby

Kontakt

Email: adostyciakova@gmail.com

Mobil: +421 948 218 108

Adresa: Hlavná 6162 97656 Pohronská Polhora
IČO: 54109868
DIČ: 1076221476

Kontakt

Mgr. Janka Tyčiaková

adostyciakova@gmail.com

+421 948 218 108


Informácie

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kde sa o Vás postaráme s láskou, úctou a rešpektom. Ponúkame privátne ošetrovateľské služby šité na mieru na základe vzájomnej dohody. Objednajte sa telefonicky alebo mailom.


Adostyciakova.sk. Všetky práva vyhradené.