Spravovať súhlas

Úvod

Vitajte v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kde sa o Vás postaráme s láskou, úctou a rešpektom.

Ponúkame privátne ošetrovateľské služby šité na mieru na základe vzájomnej dohody. Objednajte sa telefonicky alebo mailom.

Práca v domácom prostredí pacienta predstavuje domov, je našim pracovným prostredím. Príbytok a spôsob ako pacient žije svoj život, určuje určité hranice ako môže byť domáca ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná. Našou prioritou je rešpektovať tieto hranice ,tak aby sme nezneuctili pacientov domov a osobu.


Cieľ domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Cieľom je poskytnúť osobe komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu zameranú na udržanie a zlepšenie kvality života, zmierňovanie utrpenia, predchádzanie zdravotným komplikáciám, doliečovanie po skončení ústavnej zdravotnej starostlivosti, zdravotnú výchovu a edukáciu osoby, rodiny a komunity v súvislosti so zdravotným stavom, prevenciu, rehabilitáciu a poradenstvo. ADOS

Kontakt

Mgr. Janka Tyčiaková

adostyciakova@gmail.com

+421 948 218 108


Informácie

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kde sa o Vás postaráme s láskou, úctou a rešpektom. Ponúkame privátne ošetrovateľské služby šité na mieru na základe vzájomnej dohody. Objednajte sa telefonicky alebo mailom.


Adostyciakova.sk. Všetky práva vyhradené.